Rothenberger-sk.sk
potrubárske dni v prahe

Rothenberger - náradie pre vodárov a kúrenárov

Top produkty

Spoločnosť ROTHENBERGER bola založená v Nemecku v roku 1949. Už viac ako 60 rokov je koncern garantom inovačne a technologicky náročných, v praxi overených výrobkov. Spoľahlivosť a dobré obchodné meno dokumentuje vývoz do viac ako 60 krajín sveta.

ROTHENBERGER celosvetovo vedie v oblasti profesionálneho náradia a strojov určeného pre úpravu a opracovanie trubkových materiálov v sanitárnych, plynárenských, klimatizačných a chladiarenských odvetviach výroby a obchodu, ako aj v oblasti životného prostredia. Hi-Tool Technology from Germany - viac ako 100 patentov je dôkazom inovatívnej sily firmy ROTHENBERGER vo výskume a vývoji. Spoločne s užívateľmi z praxe sa ROTHENBERGER neustále snaží prispôsobovať svoje výrobky potrebám konečných spotrebiteľov a využívať najnovšie technologické možností.

Výrobu spoločnosti ROTHENBERGER predstavuje 14 výrobných závodov v Nemecku, Španielsku, USA, Francúzsku, Írsku a Švédsku. Výrobky sú certifikované podľa najnovších medzinárodných noriem. Označenie "Made by ROTHENBERGER" je pre zákazníkov skutočnou zárukou kvality.

Tradičnými hodnotami spoločnosti sú inovácia, kvalita a servis, vždy s orientáciou na zákazníka. Tieto hodnoty, aj s pomocou hesla "Think Global, Act Local = mysli globálne, vykonaj lokálne", praktizujú po celom svete.

E-mail Facebook Instagram Linked In